Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky

Provozovatel:

Provozovatelem www stránek poklady světla.cz je firma ADAKOM PV, spol.s r.o. se sídlem Husovo nám. 4428/37a, 796 01 Prostějov, IČO 26303078, DIČ CZ26303078. Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 42680.

Kontaktní email:    eshop@pokladysvetla.cz  nebo  adakom@atlas.cz

Kupující:

Koncový spotřebitel – právní vztahy Prodávajícího s tímto druhem Kupujícího, které nejsou upraveny těmito Obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou, se řídí zákonem č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník a souvisejícími předpisy.

Podnikatelský subjekt – právní vztahy Prodávajícího s tímto druhem Kupujícího, které nejsou upraveny těmito Obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou, se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník a souvisejícími předpisy. Podnikatelským subjektem se rozumí každá právnická osoba a ta fyzická osoba, která při svém nákupu uvádí IČO a/nebo DIČ.

Objednávka zboží:

Seznam zboží na stránkách www.pokladysvetla.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude neprodleně potvrzena na základě objednávky.

Kupující musí během objednání uvést úplnou platnou adresu, další kontaktní údaje (email, telefon) a zvolit způsob platby. Potvrzením objednávky se Kupující zavazuje k odebrání zvoleného zboží a k uhrazení příslušné částky.

Dodací lhůty a dodání zboží:

Přesnou dodací lhůtu se Kupující vždy dozví v co nejkratší době – většinou do 24 hodin – po odeslání objednávky Prodávajícímu, nebo kdykoliv na žádost Kupujícího. Pokud je zboží skladem, je dodací lhůta do 3 dní od odeslání objednávky, jinak se pohybuje mezi 7 – 30 dny.

Zboží je odesláno zákazníkovi v neporušeném obalu, který je uzpůsoben charakteru zboží a zabraňuje jeho poškození. V zásilce je přiložena faktura a dodací list plnící funkci reklamačního a daňového dokladu.

Zákazník je povinen zkontrolovat neporušenost obalu. Pokud převezme zjevně poškozenou zásilku, musí uplatňovat případnou reklamaci na přepravci.

Platební podmínky:

Kupující má možnost volit mezi platbou převodem a platbou v hotovosti v kamenné prodejně-firmě Svět záclon, s.r.o., Husovo nám.4428/37a, 796 01 Prostějov

Při volbě platba převodem proběhne po odeslání objednávky dodatečná kontrola dostupnosti zboží Prodávajícím a následně je Kupujícímu odeslán email s  informacemi potřebnými pro provedení platby (číslo účtu, částka, variabilní symbol=číslo objednávky). Zboží může být expedováno až po připsání požadované částky na účet Prodávajícího.

Záruční podmínky a reklamace:

Záruka na zboží zakoupené v internetovém obchodě www.pokladysvetla.czse řídí platnými zákony. Standardní záruční doba je 24 měsíců, případně 12 měsíců, pokud je Kupující podnikatelský subjekt (na faktuře je uvedené IČO a/nebo DIČ). Záruka se vztahuje na všechny vady omezující možnost řádného použití zboží. Záruka se nevztahuje na opotřebování běžným užíváním.

Kupující při reklamaci napíše na email eshop@pokladysvetla.cz podrobnosti k reklamaci. Během dvou dnů Prodávající odpoví Kupujícímu buď na email nebo telefonicky a poskytne informace ohledně dalšího postupu reklamace.

Prodávající či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

Odstoupení od smlouvy:

Zákazník má právo vrátit zboží bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží podle §53, odst. 7 a §54 Občanského zákoníku. Zboží musí být v neporušeném originálním obalu, nesmí vykazovat známky použití, nesmí být jakkoli poškozeno a musí být vráceno včetně všech dokumentů a dodacího listu. Zboží odeslané nejpozději 14. Den ode dne převzetí na adresu Prodávajícího bude překontrolováno a následně bude vyplacena částka kupní ceny na číslo bankovního účtu uvedené Kupujícím.

Ochrana osobních údajů spotřebitele:

Prodávající si eviduje osobní údaje Kupujících, které byly uvedeny při objednávce (jméno, adresu, telefon a email). Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. Prodávající nepředává tyto údaje žádné další osobě.

Pokud Kupující odešle při objednávce souhlas, může mu Prodávající sdělovat emailem obchodní sdělení s novinkami a akčními nabídkami, které se vztahují výhradně k sortimentu na www.pokladysvetla.cz  a podobného charakteru.

Informace od Kupujícího jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může Kupující kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle emailovou zprávu na eshop@pokladysvetla.cz nebo tuto skutečnost oznámí Prodávajícímu telefonicky.

Závěrečná ustanovení:

Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Dodavatel si vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.pokladysvetla.cz nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek. Staré podmínky budou archivovány.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dnem 20.září 2012