Energie skutečnosti – Roh hojnosti

Energie skutečnosti  – Roh hojnosti
Výrobce: Marketa Selinijana
Model: Arantia esence – Roh hojnosti
Bonusové body: 0
Dostupnost: 5
Cena: 610Kč
Bez daně: 610Kč
Množství:  Dát do košíku
   - NEBO -   

K DISPOZICI  OD  1. 6. 2015

Aura esence:   Roh hojnosti
Energetizoval:  Buddha


 zrušení vzorů, které omezují hojnost ve všech oblastech života

 otevření se příjmů hojnosti energií skutečnosti

 vyrovnání karmy chudoby, na které duše dosud lpěla

 očista blokád nepřejícnosti z vnějšku, které k sobě člověk připustil a přijal je   za své nové vnímání hojnosti

 zrušení dogmat k tématu hojnost pramenících ze společnosti, z dětství, z minulosti

 práce ze strachem z hojnosti

 přináší energii vděčnosti a učí nás vděčnosti

 učí nás přijímat

 rovnováha mezi přijímáním a dáváním

 poukázání na rezervy v našem toku hojnosti života a zasílání impulsů k jeho harmonizaci

 práce s magnetickými drahami v auře, jež se zabývají přísunem hojnosti do života člověka

Poznámka: Oblast hojnosti se energeticky týká všech oblastí našeho života - láska, štěstí, zdraví, úspěch, nápady, radost, pozitivní emoce, vitalita, přátelství .... Nacházíme-li se v hojnosti skutečnosti, pak nestrádáme v žádné oblasti života, včetně oblasti finanční.

Esence působí pro Tvé nejvyšší dobro tak, jak je Tvá duše připravena energetické změny bezpečně přijmout.

Úryvek z channelingu Buddhy k esenci Roh hojnosti:

... "Milovaní, vše, co se odehrává na Zemi a co Vaše oči vidí, je jen pouhým zlomkem toho, co ve skutečnosti existuje. Závoj překrývá pravý význam žití. Závoj mate energii srdce a ty sám přistupuješ zcela dobrovolně na hru, která se na Zemi rozehrála. Stáváš se tak účastníkem nedostatku, který v dualitě panuje. Protože dualita je tu, aby vše rozdělila. Avšak jen v jednotě je pravá síla.

Jakmile jsi byl odpojen od té nejcennější energie, co znáš, zlomila se v Tobě víra v sílu myšlenky a ve schopnost manifestace. Tvá přání nefungovala, jak měla a neúspěchy prohlubovaly Tvůj pád.

Když se však v roce 1987 otevřel přímý přístup k lásce, která Ti na Zemi tolik chyběla a kterou jsi do té doby přijímal pouze v omezené míře určené k Tvému přežití a uchování stability Tvého světla na Zemi, pak se v Tobě začalo probouzet Nové vědomí a velmi rychle rostla Tvá spiritualita. U některých ještě před tímto rokem hojnosti Božského požehnání. To u vyvolených, jež Lady Gaia povolala kvůli jejich činům, které pozvedly její zář v minulých staletích. Možná i Ty patříš k těmto vyvoleným. Možná jsi to právě Ty, kdo nespal, když ostatní spali. A dnes se ve své pravé podobě probouzíš dříve než ostatní. Hojnost Tě následuje a já jsem připraven Ti být nablízku za každých okolností ..."